Troba el teu curs

Lideratge d'equips.

- Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser. - Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats. - Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions. - Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix. - Conèixer definir i identificar situacions de lideratge. - Definir objectius per un grup al qual has de liderar. - Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips - Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.