Troba el teu curs

La participació interna a les entitats.

- Fomentar la reflexió entorn de la qualitat democràtica. - Aprendre a fer un diagnòstic de la participació a la nostra entitat. - Conèixer els recursos existents sobre participació interna. - Aprendre a elaborar un pla de millora de la participació.