Troba el teu curs

La motivació com a motor en processos d'IL en joves

- Conèixer els mecanismes de la motivació com a procés psicològic bàsic i la seva relació amb d’altres com ara la percepció, l’emoció o la memòria. - Aplicar aquesta anàlisi a l’acompanyament de joves vers a la inserció laboral, identificant les claus i concretant-les en accions i/o metodologies.