Troba el teu curs

La gestió ambiental a les entitats.

· Comprendre la importància de la gestió ambiental per a les entitats i la seva rellevància per a la sostenibilitat i el futur del planeta, incorporant la mirada ambiental en la presa de decisions de les entitats. · Analitzar les normatives i regulacions ambientals aplicables a les entitats i comprendre les seves responsabilitats legals en matèria ambiental . · Identificar i avaluar els impactes ambientals que una entitat pot generar en el seu funcionament i activitats. · Impulsar l'adopció de mesures de gestió ambiental que generin un impacte positiu en l'entitat i la seva comunitat, afavorint la protecció del medi ambient i una millor imatge corporativa. · Reflexionar sobre el paper de les entitats en la preservació del medi ambient i el seu compromís amb la sostenibilitat global.