Troba el teu curs

L'atenció integral i centrada en la persona amb discapacitat.

- Elements teòrics per conèixer la realitat de les persones amb discapacitat i conèixer l'entorn i les possibles dificultats. - Aprofundir en els aspectes bàsics de la seva autonomia personal. - Conèixer els diferents models d'atenció. - Identificar els diferents àmbits de l'atenció i l'elaboració d'un pla de AICP.