Troba el teu curs

L'alumnat amb necessitats educatives especials: Vetllador/a.


Al llarg d'aquest ens aproparem al món dels infants i joves amb necessitats educatives especials a fi que conegueu les seves necessitats a nivell educatiu i adquiriu eines i recursos per afavorir la seva inclusió a l'escola. També es mostraran les actituds i habilitats personals necessàries per dur a terme la tasca de vetllador/a i acompanyar-vos per tal que les aneu desenvolupant.

Codi Curs
7382

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
14/04/2021

Data Fi
11/06/2021

Hores teòriques
50 h

Hores pràctiques
0 h

150€

MATRICULA'T

Codi Curs: 7382

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 14/04/2021

Data Fi: 11/06/2021

Hores teòriques: 50 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 150€

A qui va dirigit?

Principalment educadors/es, monitors/es, vetlladors/es, responsables d'activitats, mestres, etc, ...

Descripció

- Introduir-se en els Conceptes fonamentals de l'educació especial i super marc legal a Catalunya.

- Conèixer les funcions de l'auxiliar d'educació especial en el marc escolar.

- Conèixer les característiques dels nens amb discapacitat i / o trastorns.

- Adquirir els Instruments necessaris per donar resposta a les Necessitats de Suport educatiu dels infants amb Necessitats educatives especials.

Què aprendràs?

Mòdul 1: INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ ESPECIAL.

- Marc legal: el Pla director de l'Educació Especial.

- Un nou concepte: l'Escola Inclusiva.Mòdul 2: PAPER I FUNCIONS DEL VETLLADOR/A.

- Les funcions del vetllador/a escolar.

- La participació del vetllador/a en el procés educatiu de l'infant.

RELACIÓ AMB L'ESCOLA I LES FAMÍLIES.

- Professionals dins de l'escola.

- Professionals fora de l'escola.

- Recursos externs.

- Relació amb les famílies.Mòdul 3: CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS DIVERSITATS FUNCIONALS.

- Què entenem per diversitat funcional.

- Diversitat funcional en el marc escolar.

- Més enllà de les classificacions.Mòdul 4: DISCAPACITAT FÍSICA.

- Classificació.

- Tipus.

- Característiques dels infants amb discapacitat física.

- Intervenció del/la vetllador/a.

- Adaptació de l'espai.

- Ajuts tècnics.

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

- Què és la discapacitat intel·lectual?

- Causes.

- Classificació.

- Tipus.

- Característiques dels infants amb discapacitat intel·lectual.

- Intervenció del/la vetllador/a.

- Material educatiu i ajuts tècnics.

DISCAPACITAT SENSORIAL.

- Discapacitat visual.

- Discapacitat auditiva.Mòdul 5: TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA.

- Definició.

- Causes.

- Nivells de gravetat.

- Característiques dels infants amb trastorn de l'espectre autista.

- Intervenció de l'auxiliar d'educació especial.Mòdul 6: TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ/HIPERACTIVITAT I TRASTORNS DISRUPTIUS, DEL CONTROL DELS IMPULSOS I DE LA CONDUCTA.

- Trastorn per Dèficit d'Atenció/Hiperactivitat.

- Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

L'alumnat amb necessitats educatives especials: Vetllador/a.

150€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15