Troba el teu curs

L'alumnat amb necessitats educatives especials: Vetllador/a.

- Introduir-se en els Conceptes fonamentals de l'educació especial i super marc legal a Catalunya. - Conèixer les funcions de l'auxiliar d'educació especial en el marc escolar. - Conèixer les característiques dels nens amb discapacitat i / o trastorns. - Adquirir els Instruments necessaris per donar resposta a les Necessitats de Suport educatiu dels infants amb Necessitats educatives especials.