Troba el teu curs

L'alumnat amb necessitats educatives especials: Vetllador/a.


Al llarg d'aquest ens aproparem al món dels infants i joves amb necessitats educatives especials a fi que conegueu les seves necessitats a nivell educatiu i adquiriu eines i recursos per afavorir la seva inclusió a l'escola. També es mostraran les actituds i habilitats personals necessàries per dur a terme la tasca de vetllador/a i acompanyar-vos per tal que les aneu desenvolupant.

Codi Curs
14582

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
10/05/2023

Data Fi
07/07/2023

Hores teòriques
50 h

Hores pràctiques
0 h

160€

Curs bàsic.

Codi Curs: 14582

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 10/05/2023

Data Fi: 07/07/2023

Hores teòriques: 50 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 160€

A qui va dirigit?

Principalment educadors/es, monitors/es, vetlladors/es, responsables d'activitats, mestres, etc, ...

Descripció

- Introduir-se en els Conceptes fonamentals de l'educació especial i super marc legal a Catalunya.

- Conèixer les funcions de l'auxiliar d'educació especial en el marc escolar.

- Conèixer les característiques dels nens amb discapacitat i / o trastorns.

- Adquirir els Instruments necessaris per donar resposta a les Necessitats de Suport educatiu dels infants amb Necessitats educatives especials.

Què aprendràs?

Mòdul 1: Vull treballar de vetllador/a. Què puc fer i què no? (El rol de vetllador/a escolar).

• Les funcions del / de la vetllador/a escolar.

• La participació del / de la vetllador/a escolar en el procés educatiu de l’infant amb necessitats.

• La relació amb l’escola i la resta de professionals i recursos/serveis.

• El/la vetllador/a i la relació amb les famílies.



Mòdul 2: Necessitats educatives especials o barreres a l’aprenentatge i la participació? (Conceptes generals de l’educació especial).

• Marc legal de l’educació especial.

• Un nou concepte: l’escola inclusiva.



Mòdul 3: Alumnat amb Necessitats Educatives Especials. Quins alumnes són? (Classificació de l’alumnat amb necessitats educatives especials).

• La diversitat en el marc escolar.

• Més enllà de les classificacions.



Mòdul 4: Els infants amb discapacitat física o discapacitat sensorial. Com els acompanyem?

• Discapacitat física.

• Discapacitat sensorial.



Mòdul 5: Com potenciem els infants amb discapacitat intel·lectual a l’aula ordinària? (Discapacitat intel·lectual).

• Causes.

• Classificació.

• Característiques dels infants amb discapacitat intel·lectual.

• Intervenció del/la vetllador/a.



Mòdul 6: Infants amb TEA a l’aula, com ens vinculem? (Trastorn de l’espectre de l’autisme).

• Definició.

• Causes.

• Nivells de gravetat.

• Característiques dels infants amb trastorn de l’espectre de l’autisme.

• Intervenció de l’auxiliar d’educació especial.



Mòdul 7: Els infants amb Trastorn per Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat. Com intervenim a l’aula ordinària? (Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat).

• Definició.

• Tipus.

• Causes.

• Característiques dels infants amb trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat.

• Intervenció de l’auxiliar d’educació especial.

• En paraules d’un infant amb TDAH.



Mòdul 8: Els trastorns de conducta a l’aula ordinària. un problema o un repte educatiu? (Trastorn de conducta).

• Definició.

• Causes.

• Una proposta per reflexionar...

• Característiques dels infants amb trastorns de conducta.

• Intervenció de l’auxiliar d’educació especial.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

L'alumnat amb necessitats educatives especials: Vetllador/a.

160€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15