Troba el teu curs

Intel·ligència emocional i benestar aplicat a la vida diària.

· Comprendre els conceptes clau de la intel·ligència emocional: l'autoconeixement, l'autoregulació, l'empatia, les habilitats socials i la motivació. · Identificar i gestionar les pròpies emocions desenvolupant una major consciència d'un/a mateix/a i millorant la autoregulació emocional. · Fomentar l'empatia, les habilitats socials, la comunicació efectiva i la resolució de conflictes, per establir relacions positives i empàtiques amb els altres. · Aplicar la intel·ligència emocional en diferents àmbits de la vida diària, com ara el treball, les relacions personals, l'educació i altres situacions de la vida quotidiana. · Utilitzar pràctiques de mindfulness i tècniques de relaxació per millorar la consciència emocional, reduir l'estrès i millorar el benestar emocional.