Troba el teu curs

Instruments i recursos per a formadors


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i els camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
19169

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
05/06/2024

Data Fi
02/08/2024

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 19169

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 05/06/2024

Data Fi: 02/08/2024

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu (treballadors per compte d'altri i autònoms). S’admeten personal de l’administració pública (10%).

Descripció

Objectiu general

-Definir els elements i les habilitats necessàries per a la planificació i el desenvolupament d'accions de formació, amb la finalitat d'adquirir competències professionals.Objectius específics

-Elaborar programacions didàctiques que en reflecteixin els elements (objectius, continguts, activitats d'aprenentatge, metodologia, recursos, temporalització, avaluació) per desenvolupar una acció formativa.

-Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.

-Impartir i tutoritzar accions formatives utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.

-Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge a les accions formatives.

Què aprendràs?

Amb aquest curs aprendràs a definir els elements i les habilitats necessàries per a la planificació i el desenvolupament d'accions de formació, amb la finalitat d'adquirir competències professionals. Elaborar programacions didàctiques que en reflecteixin els elements (objectius, continguts, activitats d'aprenentatge, metodologia, recursos, temporalització, avaluació) per desenvolupar una acció formativa. Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius. Impartir i tutoritzar accions formatives utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge a les accions formatives.

Mòdul 1: Programació didàctica

-Elaboració de la programació didàctica.


Mòdul 2:Materials, mitjans i recursos didàctics.

-Disseny i elaboració de material didàctic.


Mòdul 3: Impartició i tutorització d’accions formatives

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
- Títol de Batxillerat o equivalent.-
Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
- Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
- Certificat de professionalitat de nivell 3.
- Títol de Grau o equivalent.
- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Instruments i recursos per a formadors

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15