Troba el teu curs

Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual.


El món de la inserció laboral de persones amb diversitat funcional està sotmès a molts canvis i innovacions que cal tenir presents per tal d’assegurar l’èxit d’aquesta. A través d’aquesta acció formativa coneixeràs aspectes com la legislació actua, eines de recerca feina i recursos que pots utilitzar en aquest àmbit.

Codi Curs
3692

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
13/03/2019

Data Fi
12/05/2019

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

120€

MATRICULA'T

Codi Curs: 3692

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 13/03/2019

Data Fi: 12/05/2019

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 120€

Descripció

Coneixeràs la història, evolució i estat actual dels recursos laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest coneixement et permetrà posar en context aquest col·lectiu i la situació en la qual es troben dins el context laboral.
Identificaràs quin és el model de qualitat en la gestió de servei per a persones amb diversitat funcional més adequat.
Comprendràs els diferents rols d'actuació que pots tenir com a professional de la inserció laboral i a partir d'aquí, sabràs identificar quin és el més adequat en cada cas.
Coneixeràs quins són els recursos i eines més útils per contactar amb les empreses i fer un seguiment d'aquesta evolució de la persona dins l'organització.

Què aprendràs?

UNITAT 1
- Aspectes rellevants sobre l´ intervenció en persones amb discapacitat
- Mercat laboral i persones amb discapacitat
- El marc legislatiu; la LISMI i altres
- L´ imatge social de la discapacitat: mites sobre la persona amb discapacitat i el món laboral
UNITAT 2
- Procés de rehabilitació psicosocioeducatiu
- Fases del procés d’inserció laboral
- Objectius de l´ inserció laboral
- Professionals implicats i funcions
- El rol de l´ insertor/a laboral
UNITAT 3
- Fase de diagnòstic de l'ocupabilitat i orientació laboral
- Eines per la realització del diagnòstic de competències
- Disseny d’itineraris personals d’inserció
- Mètodes i programes d’orientació
UNITAT 4
- Fase de formació i intermediació laboral: el club de la feina
- Programes psicoeducació
- Assertivitat
- Habilitats socials i laborals
- Resolució de conflictes
- Coneixement del mercat laboral
- Tècniques per a la recerca activa de feina
- Recursos laborals i formatius
UNITAT 5
- La preparació prèvia de la persona que s’ha d’inserir i del entorn d'acollida.
- Gestió de l'ocupabilitat: borses de treball i processos de selecció
- Fase de seguiment i acompanyament a la inserció: treball amb suport, tutories, dinàmiques de grup
UNITAT 6
- El programa centrat en la persona
- Les relacions interpersonals i conflictes possibles
- Com motivar als/les usuaris per la millora continua
- El paper de la família
UNITAT 7
- Fase de prospecció d’empresa
- La Responsabilitat Social Corporativa
- Models de serveis d’inserció sociolaboral
- Bones practiques en aquest àmbit
UNITAT 8
- Fonts d’informació, assessorament i recursos d´ inserció laboral

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés

Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

120€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15