Troba el teu curs

Inserció laboral de persones amb discapacitat.


El món de la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lctural està sotmès a molts canvis i innovacions que cal tenir presents per tal d’assegurar l’èxit d’aquesta. A través d’aquesta acció formativa coneixeràs aspectes com la legislació actua, eines de recerca de feina i recursos que pots utilitzar en aquest àmbit.

Codi Curs
14657

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
02/11/2022

Data Fi
30/12/2022

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

149€

Curs d'especialització: avançat.

Codi Curs: 14657

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 02/11/2022

Data Fi: 30/12/2022

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 149€

A qui va dirigit?

Professionals del sector de la inserció laboral i els recursos humans.

Descripció

- Coneixeràs la història, evolució i estat actual dels recursos laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest coneixement et permetrà posar en context aquest col·lectiu i la situació en la qual es troben dins el context laboral.

- Identificaràs quin és el model de qualitat en la gestió de servei per a persones amb diversitat funcional més adequat.

- Comprendràs els diferents rols d'actuació que pots tenir com a professionals de la inserció laboral i a partir d'aquí, sabràs identificar quin és el més adequat en cada cas.

- Coneixeràs quins són els recursos i eines més útils per contactar amb les empreses i fer un seguiment d'aquesta evolució de la persona dins l'organització.

Què aprendràs?

Mòdul 1: CONTEXT DISCAPACITAT I FEINA.

- Concepte discapacitat.

- Diferents models i la seva evolució fins als nostres dies.

- La visió actual.

- Classificació i característiques generals.

- Context i situació actual de les persones amb discapacitat en l'entorn laboral.

- Legislació actual.Mòdul 2: DISCAPACITAT I INSERCIÓ LABORAL.

- Maneres d'inserció laboral.Mòdul 3: INTRODUCCIÓ A LA DISCAPACITAT.

- Discapacitat Física.

- Discapacitat sensorial.

- Discapacitat de la comunicació i la parla.

- Discapacitat Psíquica.

- Canvi de l'Model.Mòdul 4: ACCÉS A EL MERCAT LABORAL.

- Principals vies d'accés.

- Orientació vocacional.

- Plans formatius.Mòdul 5: PERCEPCIONS I PROCESSOS DE RECERCA D'OCUPACIÓ.

- Percepcions econòmiques incompatibles amb l'activitat laboral.

- La persona com a centre del procés d'inserció.Mòdul 6: ENTORN LABORAL I COM HO ADAPTEM.

- Entorn laboral.

- Adaptant el lloc de treball.

- Formació a al personal laboral en el centre de treball.Mòdul 7: MANTENIMENT I RECURSOS.

- Acompanyament durant tot el procés i el paper de l'insertor laboral.

- El paper de l'entorn.

- Recursos i bones pràctiques.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Inserció laboral de persones amb discapacitat.

149€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15