Troba el teu curs

Habilitats de comunicació

Objectiu general -Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació que facilitin la comunicació efectiva. Objectius específics -Identificar els factors i les tècniques per afavorir una comunicació efectiva, basada en l'assertivitat -Aplicar tècniques i estratègies de comunicació, incloent l'anàlisi sobre les emocions i les capacitats dels interlocutors i la seva gestió