Troba el teu curs

Habilitats d'autonomia personal i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Aquest curs planteja una formació virtual, a l'abast de les vostres necessitats, que permeti aprofundir en aspectes necessaris per a la tasca quotidiana en el suport amb alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), fent de la tasca de Vetllador/a una professió amb formació especialitzada i que doni resposta a les necessitats detectades.

Codi Curs
14656

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
16/11/2022

Data Fi
16/12/2022

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

85€

Curs d'especialització: mitjà.

Codi Curs: 14656

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 16/11/2022

Data Fi: 16/12/2022

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 85€

A qui va dirigit?

Principalment educadors/es, monitors/es, vetlladors/es, responsables d'activitats, mestres, etc, ...

Descripció

- Eines que et permetin fomentar l'autonomia dels nens i nenes als quals ajudes diàriament.

- Recursos per treballar de forma cooperativa i interdisciplinar amb el teu equip.

- Reflexions sobre el teu rol professional i la teva intervenció que puguin millorar la qualitat de vida de l’alumnat.

Què aprendràs?

Mòdul 1: EL ROL DEL/A VETLLADOR/A ESCOLAR EN EL FOMENT DE L'AUTONOMIA PERSONAL.

- El/la vetllador/a escolar a l’aula: rol professional.

- El paper a l’equip interdisciplinari.Mòdul 2: TÈCNIQUES D'APRENENTATGE I DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA.

- L’aprenentatge: perspectiva conductual.

- Tècniques de modificació de conducta.

- L’autocontrol: concepte i tècnica.

- Tècniques cognitives i d’afrontament de situacions.

- Tècniques de resolució de problemes.Mòdul 3: HABILITATS SOCIALS: CONCEPTE, TÈCNICA I ÚS.

- Concepte d’Habilitats Socials.

- Tipus d’Habilitats Socials.

- Intel·ligència social i emocional.

- Tècniques i recursos per treballar les habilitats socials amb nens i nenes Procés d’adquisició dins un programa d’entrenament d’habilitats socials.Mòdul 4: HABILITATS D'AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL: CONCEPTE, PROGRAMA D'ENTRENAMENT I APLICACIÓ.

- Les habilitats bàsiques d’autonomia personal i social de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

- Detecció de necessitats i elaboració d’un diagnòstic de suport per part del vetllador.

- Planificació, execució i avaluació de l’entrenament.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Habilitats d'autonomia personal i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

85€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15