Troba el teu curs

Grup de Suport i Ajuda Mútua per a persones cuidadores no professionals

- Oferir suport i orientació als cuidadors no professionals. - Generar un espai de relació i intercanvi d’experiències entre cuidadors no professionals. - Reduir la càrrega percebuda del cuidador.