Troba el teu curs

Gestió del temps en les organitzacions.

- Comprendre què entenem exactament per temps. - Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius. - Conèixer per què es perd el temps. - Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal. - Administrar temps i energia de manera més efectiva. - Actuar amb proactivitat i dissenyar els objectius conscientment. - Identificar els lladres de temps i facilitar-ne la gestió. - Aprendre a delegar.