Troba el teu curs

Gestió d'empreses d'economia social.


Codi Curs
5192

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
08/04/2020

Data Fi
08/05/2020

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

70€

MATRICULA'T

Codi Curs: 5192

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 08/04/2020

Data Fi: 08/05/2020

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 70€

A qui va dirigit?

Persones interessades en la gestió d’empreses d’economia social i projectes cooperatius.

Descripció

- Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives.

- Establir un llenguatge comú en base als coneixements de gestió per la comprensió global del negoci de la cooperativa.

- Sensibilitzar als Consells Rectors, gerents i equips directius que conformen una empresa, envers la necessitat de prendre decisions estratègiques per donar resposta als reptes i tendències del sector i de la cooperativa (competitivitat).

- Donar eines, coneixements i habilitats per garantir la professionalització del Consell Rector.

Què aprendràs?

Mòdul 1: GESTIÓ DE CLIENTS, PRESA DE DECISIONS I COMUNICACIÓ A L'EMPRESA COOPERATIVA.

- El client intern i la seva implicació en els resultats de les empreses.

- El mesurament de la satisfacció del client intern.

- La retribució com a part de la satisfacció.

- La responsabilitat en la presa de decisions.

- La formació i la capacitació per a la presa de decisions correcta.

- Els mecanismes d'informació i de transmissió del coneixement en l'empresa cooperativa.Mòdul 2: LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA COOPERATIVA.

- Quina visió global hem de tenir de l'empresa cooperativa?

- Què entenem per estratègia?

- Com dissenyem, elaborem, implantem l'estratègia.Mòdul 3: QUÈ ÉS LA COMPTABILITAT?

- Tipologia de comptabilitat

- El compte de resultats.

- El balanç de situació.Mòdul 4: PRESSUPOSTOS.

- El procés de la planificació economicofinancera.

- La elaboració del pressupost como eina per la gestió.

- El pressupost como expressió del pla econòmic de una entitat.

- Les fases del procés pressupostari.

- El pressupost d'explotació.

- El pressupost d'inversions.

- El pressupost de tresoreria i els plans de tresoreria.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Gestió d'empreses d'economia social.

70€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15