Troba el teu curs

Gestió d'empreses d'Economia social.


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” en fer la petició de matricula. El document en PDF, que pots descarregar a continuació, cal escanejar-lo degudament emplenat i signat validant la capçalera amb les dades del curs al qual es fa la preinscripció.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
12245

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
17/11/2021

Data Fi
10/12/2021

Hores teòriques
10 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

100% subvencionado.

Codi Curs: 12245

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 17/11/2021

Data Fi: 10/12/2021

Hores teòriques: 10 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu.
S'admeten a persones autònomes i personal de l'administració pública. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

Descripció

- Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives.

- Establir un llenguatge comú en base als coneixements de gestió per la comprensió global del negoci de la cooperativa.

- Sensibilitzar als Consells Rectors, gerents i equips directius que conformen una empresa, envers la necessitat de prendre decisions estratègiques per donar resposta als reptes i tendències del sector i de la cooperativa (competitivitat).

- Donar eines, coneixements i habilitats per garantir la professionalització del Consell Rector.

Què aprendràs?

Mòdul 1: GESTIÓ DE CLIENTS, PRESA DE DECISIONS I COMUNICACIÓ A L'EMPRESA COOPERATIVA.

- El client intern i la seva implicació en els resultats de les empreses.

- El mesurament de la satisfacció del client intern.

- La retribució com a part de la satisfacció.

- La responsabilitat en la presa de decisions.

- La formació i la capacitació per a la presa de decisions correcta.

- Els mecanismes d'informació i de transmissió del coneixement en l'empresa cooperativa.Mòdul 2: LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA COOPERATIVA.

- Quina visió global hem de tenir de l'empresa cooperativa?

- Què entenem per estratègia?

- Com dissenyem, elaborem, implantem l'estratègia.Mòdul 3: QUÈ ÉS LA COMPTABILITAT?

- Tipologia de comptabilitat

- El compte de resultats.

- El balanç de situació.Mòdul 4: PRESSUPOSTOS.

- El procés de la planificació economicofinancera.

- La elaboració del pressupost como eina per la gestió.

- El pressupost como expressió del pla econòmic de una entitat.

- Les fases del procés pressupostari.

- El pressupost d'explotació.

- El pressupost d'inversions.

- El pressupost de tresoreria i els plans de tresoreria.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Requisits

Aquesta formació està subvencionada.

Gestió d'empreses d'Economia social.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15