Troba el teu curs

Gestió d'empreses d'Economia social.


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” en fer la petició de matricula. El document en PDF, que pots descarregar a continuació, cal escanejar-lo degudament emplenat i signat validant la capçalera amb les dades del curs al qual es fa la preinscripció.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
12244

Llengua vehicular

Modalitat
Online

Online

Data Inici
03/11/2021

Data Fi
19/11/2021

Hores teòriques
10 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

100% subvencionado.

Codi Curs: 12244

Llengua vehicular:

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 03/11/2021

Data Fi: 19/11/2021

Hores teòriques: 10 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

Descripció

- Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives.

- Establir un llenguatge comú en base als coneixements de gestió per la comprensió global del negoci de la cooperativa.

- Sensibilitzar als Consells Rectors, gerents i equips directius que conformen una empresa, envers la necessitat de prendre decisions estratègiques per donar resposta als reptes i tendències del sector i de la cooperativa (competitivitat).

- Donar eines, coneixements i habilitats per garantir la professionalització del Consell Rector.

Què aprendràs?

Mòdul 1: GESTIÓ DE CLIENTS, PRESA DE DECISIONS I COMUNICACIÓ A L'EMPRESA COOPERATIVA.

- El client intern i la seva implicació en els resultats de les empreses.

- El mesurament de la satisfacció del client intern.

- La retribució com a part de la satisfacció.

- La responsabilitat en la presa de decisions.

- La formació i la capacitació per a la presa de decisions correcta.

- Els mecanismes d'informació i de transmissió del coneixement en l'empresa cooperativa.Mòdul 2: LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA COOPERATIVA.

- Quina visió global hem de tenir de l'empresa cooperativa?

- Què entenem per estratègia?

- Com dissenyem, elaborem, implantem l'estratègia.Mòdul 3: QUÈ ÉS LA COMPTABILITAT?

- Tipologia de comptabilitat

- El compte de resultats.

- El balanç de situació.Mòdul 4: PRESSUPOSTOS.

- El procés de la planificació economicofinancera.

- La elaboració del pressupost como eina per la gestió.

- El pressupost como expressió del pla econòmic de una entitat.

- Les fases del procés pressupostari.

- El pressupost d'explotació.

- El pressupost d'inversions.

- El pressupost de tresoreria i els plans de tresoreria.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquesta formació està subvencionada.

Gestió d'empreses d'Economia social.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15