Troba el teu curs

Gestió d'empreses d'economia social.


Sovint, pensem que el concepte social està dissociat d’aspectes econòmics. Fins i tot, ens semblen conceptes antagònics. Les empreses d’economia social són, també, empreses. Això vol dir que cal tenir present una direcció, la gestió, la comercialització, els recursos humans, logística, ... Per això en aprendrem a distingir les principals eines econòmiques (balanç de situació i comptes de resultats entre d’altres) i entendrem quina és la informació econòmica i financera que hem de conèixer.

Codi Curs
12176

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
08/06/2022

Data Fi
08/07/2022

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

85€

CURS D'ESPECIALITZACIÓ.

Codi Curs: 12176

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 08/06/2022

Data Fi: 08/07/2022

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 85€

A qui va dirigit?

Persones interessades en la gestió d’empreses d’economia social i projectes cooperatius.

Descripció

- Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives.

- Establir un llenguatge comú en base als coneixements de gestió per la comprensió global del negoci de la cooperativa.

- Sensibilitzar als Consells Rectors, gerents i equips directius que conformen una empresa, envers la necessitat de prendre decisions estratègiques per donar resposta als reptes i tendències del sector i de la cooperativa (competitivitat).

- Donar eines, coneixements i habilitats per garantir la professionalització del Consell Rector.

Què aprendràs?

Mòdul 1: GESTIÓ DE CLIENTS, PRESA DE DECISIONS I COMUNICACIÓ A L'EMPRESA COOPERATIVA.

- El client intern i la seva implicació en els resultats de les empreses.

- El mesurament de la satisfacció del client intern.

- La retribució com a part de la satisfacció.

- La responsabilitat en la presa de decisions.

- La formació i la capacitació per a la presa de decisions correcta.

- Els mecanismes d'informació i de transmissió del coneixement en l'empresa cooperativa.Mòdul 2: LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA COOPERATIVA.

- Quina visió global hem de tenir de l'empresa cooperativa?

- Què entenem per estratègia?

- Com dissenyem, elaborem, implantem l'estratègia.Mòdul 3: QUÈ ÉS LA COMPTABILITAT?

- Tipologia de comptabilitat

- El compte de resultats.

- El balanç de situació.Mòdul 4: PRESSUPOSTOS.

- El procés de la planificació economicofinancera.

- La elaboració del pressupost como eina per la gestió.

- El pressupost como expressió del pla econòmic de una entitat.

- Les fases del procés pressupostari.

- El pressupost d'explotació.

- El pressupost d'inversions.

- El pressupost de tresoreria i els plans de tresoreria.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Titulacions

Gestió d'empreses d'economia social.

85€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15