Troba el teu curs

Gestió d’associacions


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
20299

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
10/07/2024

Data Fi
02/08/2024

Hores teòriques
15 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors/es.

Codi Curs: 20299

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 10/07/2024

Data Fi: 02/08/2024

Hores teòriques: 15 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu (treballadors per compte d'altri i autònoms). S’admeten personal de l’administració pública (10%).

Descripció

Objectiu general

-Identificar els elements necessaris per a la gestió d'una associació, incloent-hi l'àmbit econòmic, fiscal i jurídic.

Objectius específics

-Identificar el marc legal aplicable a les associacions

-Analitzar les obligacions operatives a l'associació, així com l'organització de la governança.

Què aprendràs?

Amb aquest curs aprendràs a identificar els elements necessaris per a la gestió d'una associació, incloent-hi l'àmbit econòmic, fiscal i jurídic. Identificant el marc legal aplicable a les associacions i analitzant les obligacions operatives a l'associació, així com l'organització de la governança.

Mòdul 1: Marc legal de les associacions

-Identificació del marc legal aplicable a les associacions 

-Detall de la forma jurídica.

-Anàlisi de la legislació aplicable específica.


Mòdul 2: Organització i gestió de les associacions 

-Anàlisi de les obligacions operatives a les associacions.

-Obligacions comptables.

-Detall de les obligacions fiscals.

-Organització de la governança a les associacions.

-Funcions i els deures de les persones associades.

-Gestió de les persones voluntàries.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

CARLOTA PALET VENDRELL

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

- Certificat de professionalitat nivell 1.
- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
- Certificat de Professionalitat de nivell 2.
- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Gestió d’associacions

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15