Troba el teu curs

Formació per a persones cuidadores no professionals


Formació realitzada amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF a on compartim pautes per a millorar la qualitat de vida del vostre familiar i, us ajudem a cuidar-vos a vosaltres mateixes/os.

Codi Curs
6958

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
20/04/2020

Data Fi
14/06/2020

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

0€

Cuidadors no Professionals / 100% Subvencionat

Codi Curs: 6958

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 20/04/2020

Data Fi: 14/06/2020

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

A qui va dirigit?

Adreçat a persones cuidadores no professionals que tenen al seu càrrec a un familiar major de 65 anys en situació de dependència.

Descripció

• Facilitar a les persones cuidadores estratègies i coneixements per abordar l’atenció de la persona depenent.

• Abordar les diferents patologies que es trobaran i la seva evolució.

• Analitzar estratègies necessàries per a que el cuidador no professional pugui tenir cura de si mateix.

Què aprendràs?

• Tipus de dependència.

o Recursos.

o Drets i deures del cuidador.

• Ser cuidador.

• Imatge i higiene.

o Productes de suport.

o Mobilitzacions.

• Nocions bàsiques de primers auxilis.

• Pèrdua i dol.

o Resolució de conflictes.

o Tècniques per a la cerca de feina.

• Envelliment:

o Recursos específics per a persones grans.

o Drets i deures de la gent gran.

• Deteriorament cognitiu: demències. o Alteracions de la capacitat motora.

• Trastorns de la son i alteracions de les capacitats funcionals.

• Cura de la pell i nutrició específica per a gent gran.

• Habilitats per afrontar problemes de conducta.

o Tècniques de resolució de conflictes.

o Influència dels factors ambientals

metodologia

Aquest tipus de formació es basa en las experiències de las persones cuidadores, que assumeixen un paper protagonista en les activitats didàctiques que es defineixen. És per aquest motiu que el desenvolupament pedagògic es fonamenta amb la teoria de l’aprenentatge significatiu; ja que totes les persones compten amb coneixements previs generats per la pròpia experiència i és a partir d’aquests que s’estableixen les estratègies que faciliten la relació amb l’adquisició de nous coneixements.

Formació per a persones cuidadores no professionals

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15