Troba el teu curs

Formacio de formadors.


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
6094

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
22/04/2020

Data Fi
27/05/2020

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors

Codi Curs: 6094

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 22/04/2020

Data Fi: 27/05/2020

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu.
S'admeten a persones autònomes i personal de l'administració pública. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

Descripció

Objectiu general:

- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa

d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris.

Objectius específics:

- Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.

- Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició d'accions formatives.

- Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes

al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les competències professionals.

- Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament

de competències professionals i socials.

Què aprendràs?

1. Programació del procés d'ensenyament-aprenentatge

2. La interacció didàctica

3. Estratègies de l'aprenentatge autònom.

4. Disseny de proves d'avaluació.

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Formacio de formadors.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15