Troba el teu curs

Formacio de formadors.

Objectiu general: - Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris. Objectius específics: - Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. - Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició d'accions formatives. - Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les competències professionals. - Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.