Troba el teu curs

Formació de formadors.

- Identificar el rol del formador en las diferents modalitats formatives. - Establir les línies d’acció docent a la formació online - Identificar les necessitats formatives d’un col·lectiu - Dissenyar accions de formació - Identificar i utilitzar diferents tipus de metodologies i recursos en funció de les necessitats determinades.