Troba el teu curs

Formació de formadors.


El curs pretén fer conèixer les eines pedagògiques necessàries per que els destinataris del curs siguin capaços de desenvolupar les seves competències personals com a formadors en situacions estàndard de formació d’adults.

Codi Curs
5353

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
23/10/2019

Data Fi
22/11/2019

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

25€

Curs subvencionat pel Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFAVC)

Codi Curs: 5353

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 23/10/2019

Data Fi: 22/11/2019

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 25€

A qui va dirigit?

Professionals i experts en la gestió i direcció d’entitats i la capacitació professional

Descripció

- Identificar el rol del formador en las diferents modalitats formatives.

- Establir les línies d’acció docent a la formació online

- Identificar les necessitats formatives d’un col·lectiu

- Dissenyar accions de formació

- Identificar i utilitzar diferents tipus de metodologies i recursos en funció de les necessitats determinades

Què aprendràs?

Mòdul 1: El formador.

- El rol i les funcions del formador.

- Competències del formador: habilitats comunicatives i socials.

- Competències psicopedagògiques.

- Comunicació verbal, la parla i l'expressió.

- Comunicació no verbal, la veu i la mirada.Mòdul 2: Formació on-line.

- La conquesta dels receptors.

- Tractament de les interrupcions.

- Capacitat per reconduir la sessió.Mòdul 3: Detecció de necessitats i disseny d'accions formatives

- Detecció de necessitats formatives.

- Estratègies de detecció.

- Instruments.

- Elaboració del pla de Formació.

- Disseny d'accions formació.

- Disseny de l'acció.

- Planificació.

- Realització.

- Avaluació.Mòdul 4: Metodologia i recursos pedagògics

- El treball en grup.

- Tècniques per aprendre en grup.

- Dinàmica de grups.

- Recursos tecnològics.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés integrat en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya./Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Titulacions

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Pla de Voluntariat.

Formació de formadors.

25€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15