Troba el teu curs

Formació de Formadors


Aquest curs forma part del Pla de Formació del Voluntariat i Associacionisme de Catalunya. Per més informació: ecoordinacio@peretarres.org

Codi Curs
3936

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
14/11/2018

Data Fi
14/12/2018

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

0€

Formació de Formadors

GRATUÏT

Codi Curs: 3936

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 14/11/2018

Data Fi: 14/12/2018

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

A qui va dirigit?

Membres d'entitats socials i de voluntariat, especialment amb la responsabilitat de la formació dels seus professionals i d'altres membres dels equips de treball.

Descripció

- Identificar el rol del formador en las diferents modalitats formatives.
- Establir les línies d’acció docent a la formació online
- Identificar les necessitats formatives d’un col·lectiu
- Dissenyar accions de formació
- Identificar i utilitzar diferents tipus de metodologies i recursos en funció de les necessitats determinades

Què aprendràs?

Mòdul 1: El formador.
- El rol i les funcions del formador.
- Competències del formador: habilitats comunicatives i socials.
- Competències psicopedagògiques.
- Comunicació verbal, la parla i l'expressió.
- Comunicació no verbal, la veu i la mirada.

Mòdul 2: Formació on-line.
- La conquesta dels receptors.
- Tractament de les interrupcions.
- Capacitat per reconduir la sessió.

Mòdul 3: Detecció de necessitats i disseny d'accions formatives
- Detecció de necessitats formatives.
- Estratègies de detecció.
- Instruments.
- Elaboració del pla de Formació.
- Disseny d'accions formació.
- Disseny de l'acció.
- Planificació.
- Realització.
- Avaluació.

Mòdul 4: Metodologia i recursos pedagògics
- El treball en grup.
- Tècniques per aprendre en grup.
- Dinàmica de grups.
- Recursos tecnològics.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés integrat en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.

Titulacions

Aquest curs forma part del Pla de Formació del Voluntariat i Associacionisme de Catalunya. Per a més informació: ecoordinacio@peretarres.org

Formació de Formadors

0€

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15