Troba el teu curs

Formació per a cuidadors i cuidadores no professionals d’infants menors de 7 anys en situació de dependència


Aquest curs pretén orientar als pares, mares, tutors legals i/o cuidadors o cuidadores no professionals d’infants amb diversitat funcional per tal que puguin donar una resposta efectiva i de qualitat a les necessitats dels seus fills. Formació realitzada amb el suport del Departament de Drets Socials, amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF.

Codi Curs
17202

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
03/10/2023

Data Fi
13/11/2023

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Formació bàsica /Cuidadors familiars / 100% subvencionat

Codi Curs: 17202

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 03/10/2023

Data Fi: 13/11/2023

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

Descripció

- Facilitar a les persones cuidadores estratègies i coneixements per abordar l’atenció de la persona depenent.
- Conèixer els aspectes fonamentals del desenvolupament dels infants menors de 7 anys.
- Conèixer les característiques bàsiques dels trastorns i discapacitats més freqüents en els infants menors de 7 anys que poden esdevenir una situació de dependència.
- Proporcionar a les persones cuidadores estratègies i eines per facilitar i millorar la tasca diària de cura d’un infant menor de 7 anys en situació de dependència.
- Analitzar estratègies necessàries per a que el cuidador no professional pugui tenir cura de si mateix.

Què aprendràs?

Mòdul bàsic

- Què és la dependència i com s’afronta socialment.
- Drets i deures específics.
- Cuidar els que cuiden: l’estrès del cuidador/a. La persona cuidadora també necessita ajuda.
- Quines són les necessitats d’atenció d’una persona en situació de dependència.
- Com actuar en situacions d’urgència: nocions bàsiques de primers auxilis.
- Conviure amb una persona dependent. Les pèrdues i el dol.

Mòdul específic

- Formació inicial: cuidem.
- Psicologia evolutiva: desenvolupament de l’infant de 0 a 6 anys.
- Característiques dels infants menors de 7 anys amb discapacitat (física, pluridiscapacitat, sensorial o intel·lectual) i/o trastorns del neurodesenvolupament en situació de dependència.
- Necessitats principals d’atenció dels infants menors de 7 anys amb discapacitat i/o trastorns del neurodesenvolupament.
- La tasca de la persona cuidadora dels infants menors de 7 anys en situació de dependència.

professorat

RAQUEL DOLADO MURILLO

Requisits

Adreçat a persones cuidadores no professionals que tenen al seu càrrec a un familiar menor en situació de dependència residents a Catalunya.

Formació per a cuidadors i cuidadores no professionals d’infants menors de 7 anys en situació de dependència

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15