Troba el teu curs

Emprenedoria.


En aquest curs definirem de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI i aprofundirem en els temes de marketing/finances i fiscalitat d'un negoci, des de la perspectiva prèvia del projecte i amb les implicacions d'un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.

Codi Curs
18294

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
13/12/2023

Data Fi
09/02/2024

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

160€

Curs Bàsic.

Codi Curs: 18294

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 13/12/2023

Data Fi: 09/02/2024

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 160€

A qui va dirigit?

Persones interessades en l'àmbit de l'emprenedoria.

Descripció

- Definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L´EMPRENEDOR.

- Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D´UN NEGOCI, des de la perspectiva prèvia del projecte i amb les implicacions d´un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.

- Treballar els temes de Pla de Comunicació i Lideratge d´una manera més extensa.

- Introduir un nou contingut relacionat amb les xarxes socials, una visió general per l´aprofitament de les mateixes per millorar la visibilitat del projecte.

Què aprendràs?

1.Comprensió de l’entorn de l’emprenedoria.

1.1. Actitud i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI.

1.2.Test pràctic de capacitats per l´emprenedoria.

2. Projecte d’emprenedoria.

2.1. Definició de la missió i la visió del projecte d´emprenedoria.

2.2. Anàlisi pràctic de la posició de sortida (d.a.f.o. I estratègies de desenvolupament futures).

2.3. Estructura general del pla d´empresa-exemples sectorials.

2.4.Realització del resum executiu-claus de redacció i comunicació.

3. Definició del canvi de negoci.

3.1. Anàlisi dels nou blocs del canvas.

3.2. Pràctica grupal del canvas.

3.3. Presentació dels promotors del projecte.

3.4. Currículum empresarial i personal dels promotors.

3.5. Desenvolupament pràctic.

3.6. Pactes previs entre els futurs socis.

3.7. Pla empresa: disseny i descripció de productes i serveis/pla de producció.

4. Pla de comunicació i màrqueting del projecte.

4.1. Estils de comunicació/assertivitat i empatia/comunicació no verbal.

4.2. Importància de les xarxes socials.

4.3. Explicar el projecte als stakeholders.

4.4. Pràctica d´elevator pitch.

5. Lideratge.

5.1. Previ: autolideratge-bases pràctiques.

5.2. Qüestions claus per formar, gestionar de forma eficaç equips de treball i solucionar els conflictes.

5.3. Gestió del temps-claus pràctiques per gestionar la nostra agenda de forma adequada.

6. Viabilitat econòmica del projecte: Pla econòmic financer.

6.1. Entendre i saber explicar les finances de la teva empresa-treball amb eines pràctiques de suport.

7. Obligacions fiscals i amb la seguretat social.

7.1. Opcions legals.

7.2. Forma jurídica del negoci i repercussions personals i legals.

professorat

IRENE BORRÀS GARRIDO

Emprenedoria.

160€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15