Troba el teu curs

Emprenedoria


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” que trobaràs a continuació. Cal que emplenis totes les dades sol·licitades, el signis ja sigui manual o digital/ electrònicament ( amb certificat electrònic reconegut o qualificat per l’Administració) i el pugis en la petició de matrícula. La capçalera de l’Annex ja està complimentada amb les dades del curs al qual et vols inscriure.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
17879

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
27/09/2023

Data Fi
10/11/2023

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 17879

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 27/09/2023

Data Fi: 10/11/2023

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu.

S'admeten autònoms, desocupats i personal de l'administració pública*. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

*Només s’admet personal de les entitats del sector públic que tenen una forma jurídica privada. La persona interessada ha de presentar un escrit del Seu Cap directe o de RRHH, acreditant que l’empresa no està inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Acords de Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació. Cal realizar la preinscripció a través de la web i enviar el document a: formaciosubvencionada@peretarres.org

Descripció

- Definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L´EMPRENEDOR.

- Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D´UN NEGOCI, des de la perspectiva prèvia del projecte i amb les implicacions d´un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.

- Treballar els temes de Pla de Comunicació i Lideratge d´una manera més extensa.

- Introduir un nou contingut relacionat amb les xarxes socials, una visió general per l´aprofitament de les mateixes per millorar la visibilitat del projecte.

Què aprendràs?

1.Comprensió de l’entorn de l’emprenedoria.

1.1. Actitud i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI.
1.2.Test pràctic de capacitats per l´emprenedoria.

2. Projecte d’emprenedoria.

2.1. Definició de la missió i la visió del projecte d´emprenedoria.
2.2. Anàlisi pràctic de la posició de sortida (d.a.f.o. I estratègies de desenvolupament futures).
2.3. Estructura general del pla d´empresa-exemples sectorials.
2.4.Realització del resum executiu-claus de redacció i comunicació.

3. Definició del canvi de negoci.

3.1. Anàlisi dels nou blocs del canvas.
3.2. Pràctica grupal del canvas.
3.3. Presentació dels promotors del projecte.
3.4. Currículum empresarial i personal dels promotors.
3.5. Desenvolupament pràctic.
3.6. Pactes previs entre els futurs socis.
3.7. Pla empresa: disseny i descripció de productes i serveis/pla de producció.

4. Pla de comunicació i màrqueting del projecte.

4.1. Estils de comunicació/assertivitat i empatia/comunicació no verbal.
4.2. Importància de les xarxes socials.
4.3. Explicar el projecte als stakeholders.
4.4. Pràctica d´elevator pitch.

5. Lideratge.

5.1. Previ: autolideratge-bases pràctiques.
5.2. Qüestions claus per formar, gestionar de forma eficaç equips de treball i solucionar els conflictes.
5.3. Gestió del temps-claus pràctiques per gestionar la nostra agenda de forma adequada.

6. Viabilitat econòmica del projecte: Pla econòmic financer.

6.1. Entendre i saber explicar les finances de la teva empresa-treball amb eines pràctiques de suport.

7. Obligacions fiscals i amb la seguretat social.

7.1. Opcions legals.
7.2. Forma jurídica del negoci i repercussions personals i legals.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

CARLOTA PALET VENDRELL

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Emprenedoria

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15