Troba el teu curs

Eines i recursos per al menjador escolar.

- Tenir coneixement de la normativa que regula l’organització i funcionament del menjador escolar. - Conèixer els aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específics pel temps de menjador. - Saber les funcions del monitor dins el menjador escolar. - Adquirir coneixements de bones pràctiques d’alimentació així com també de les tècniques de prevenció per evitar la reacció al·lèrgica. - Ser capaç de proposar activitats lúdiques i educatives a l’estona del migdia.