Troba el teu curs

Eines per a la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar.

- Identificar els diferents eixos de discriminació, violències normalitzades i el paper de la família i la societat. - Diferenciar entre conflicte, conflicte violent i assetjament. - Identificar el rol en l'assetjament: agressor, víctima i espectadors. - Conèixer diferents materials i programes per prevenir la violència i assetjament, per utilitzar-los en l'acció tutorial. - Conèixer diferents materials i actuacions per promoure l'educació emocional, la comunicació assertiva i la resolució de conflictes.