Troba el teu curs

Eines d'intervenció educativa contra la violència masclista


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i els camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
19309

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
04/09/2024

Data Fi
18/10/2024

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 19309

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 04/09/2024

Data Fi: 18/10/2024

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques (AFEDAP) i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

Objectiu general

-Identificar el marc sociocultural en què es desenvolupen les desigualtats de gènere aplicant una metodologia des de la intervenció socioeducativa.Objectius específics

-Situar el marc sociocultural en què es desenvolupen les violències de gènere i les seves causes en el context actual.

-Assenyalar la posició de les víctimes i identificar les eines bàsiques d'intervenció per al tracte de les persones víctimes de violència domèstica i de gènere.

-Aplicar les eines al personal assistencial en situacions d'atenció directa amb víctimes de violència de gènere.

Què aprendràs?

En aquest curs aprendràs a identificar el marc sociocultural en què es desenvolupen les desigualtats de gènere aplicant una metodologia des de la intervenció socioeducativa.

Aprendràs a situar el marc sociocultural en què es desenvolupen les violències de gènere i les seves causes en el context actual, assenyalar la posició de les víctimes i identificar les eines bàsiques d'intervenció per al tracte de les persones víctimes de violència domèstica i de gènere i aplicar les eines al personal assistencial en situacions d'atenció directa amb víctimes de violència de gènere.

Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre violència de gènere

-Definició de conceptes clau.

-Enumeració de les estructures promovedores de les violències de gènere.


Mòdul 2: La intervenció amb persones víctimes de violència de gènere

-Definició de la violència a partir del mapa emocional

-Distinció de les eines d'intervenció.


Mòdul 3: Eines per a les persones professionals a l'atenció directa

-Descripció de les eines bàsiques.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

CARLOTA PALET VENDRELL

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

- Títol de Batxillerat o equivalent.
- Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
- Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
- Certificat de professionalitat de nivell 3.
- Títol de Grau o equivalent família Sanitat.
- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Eines d'intervenció educativa contra la violència masclista

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15