Troba el teu curs

Educació Inclusiva: dislèxia


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
8014

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
05/05/2021

Data Fi
04/06/2021

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Educació Inclusiva: dislèxia

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 8014

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 05/05/2021

Data Fi: 04/06/2021

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

Descripció

Objectius generals:-Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.Objectius específics:

-Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.- Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia- Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic- Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’ala- Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa- Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra

Què aprendràs?

Concepte de dislèxia.- Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia

- Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)Característiques del nen dislèxic.

- Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)- Retard a aprendre a parlar amb claredat- Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica- Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure- Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.- Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.Diagnòstic de la dislèxia.- Detecció de la dislèxia: símptomes.- Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC- Avaluació global i interdisciplinària.- Informe especialitzat.Intervenció en dislèxia.- Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar- Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç- Recursos dins de l’aula- Recursos d’internet- Estudi de casos- Endarreriment del llenguatge- Trastorns de LEC- Atenció precoç dels trastorns de LEC- Recursos d’Internet- Estudis de casosEl paper dels pares en el tractament de la dislèxia

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Educació Inclusiva: dislèxia

100% SUBVENCIONAT

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15