Troba el teu curs

Educació Inclusiva: dislèxia.

- Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia. - Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica. - Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia. - Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques denen dislèxic. - Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic. - Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula. - Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèxi.a - Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.