Troba el teu curs

Discapacitats i lleure


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” en fer la petició de matricula. El document en PDF, que pots descarregar a continuació, cal escanejar-lo degudament emplenat i signat validant la capçalera amb les dades del curs al qual es fa la preinscripció.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
13836

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
07/09/2022

Data Fi
21/10/2022

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 13836

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 07/09/2022

Data Fi: 21/10/2022

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes i desocupades. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

- Conèixer les diferents discapacitats i reflexionar entorn de la pràctica professional des del lleure.

- Desenvolupar eines per poder realitzar activitats i dinamitzar persones amb necessitats d’atenció especial en el món del lleure.

- Aportar eines per tal d’adequar millor la intervenció a les necessitats i possibilitats dels usuaris que ens trobem en el món del lleure.

Què aprendràs?

1. Introducció conceptual

1.1. Deficiència.
1.2. Discapacitat.
1.3. Minusvalidesa.
1.4. Integració.
1.5. Inclusió.
1.6. Normalització.
1.7. Qualitat de vida.
1.8. Autodeterminació.

2. Tipus de discapacitats:

2.1. Orgànica.
2.2. Física.
2.3. Sensorial.
2.4. Intel·lectual.

3. La visió de la discapacitat:

3.1. Models de concepció de la discapacitat.
3.2. Construccions culturals.
3.3. Imaginaris socials.

4. El lleure i la persona amb discapacitat.

4.1. Recursos de lleure per a persones amb discapacitat: inclusió i suports naturals.
4.2. Equip de monitors i les seves funcions davant alumnes amb discapacitats.
4.3. La relació amb la família dins el món del lleure.
4.4. Trastorns de conducta, que fer i com actuar en el lleure.
4.5. Adaptació d'activitats a les necessitats especials en el món del lleure.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

MARIA GRANADAS VALENCIA VERA

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Discapacitats i lleure

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15