Troba el teu curs

Discapacitat i trastorns de conducta.

- Reflexionar a l’entorn de la pràctica professional, en la intervenció amb persones amb discapacitat psíquica - Aportar elements teòrics que permetin entendre quines dimensions es posen en joc en la intervenció amb persones amb discapacitat psíquica - Aprofundir en la discapacitat psíquica i les seves implicacions per a la persona afectada - Aportar eines per tal d’adequar millor la intervenció a les necessitats i possibilitats dels usuaris.