Troba el teu curs

Director d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil


Segons la 5a DIRECTRIU de l’any 2021, de la Direcció General de Joventut, òrgan regulador de les titulacions de Monitor/a i Director/a d'activitats de lleure Infantil i Juvenil. La part teòrica del curs podrà desenvolupar-se en format ON LINE. SEMPRE que es desenvolupin un mínim del 25% d'hores Síncrones, en format de videoconferència i/o sessions presencials. D’acord amb aquesta normativa i de moment, als nostres cursos de lleure es programaran 2 sessions síncrones a la setmana (videoconferències) d’assistència obligatòria i en horari de DILLUNS i DIMECRES de 10 a 12,45h. L'entitat assignarà al curs 1 docent expert en lleure educatiu i social per tutoritzar i acompanyar l'alumnat. Estudia al teu ritme mitjançant l' AULA VIRTUAL amb un seguiment constant, i planificacions setmanals de tasques orientades pel tutor/a i amb una coordinació de formació per resoldre tots els dubtes i/o consultes. La durada del curs s'estableix entre la data d'inici i fi d'aquest. Les 120h de pràctiques caldrà realitzar-les PRESENCIALMENT, malgrat que s'estableixen algunes mesures flexibilitzadores pels mesos vinents, arran de la COVID-19, de les que s’informarà puntualment a l’alumnat en el transcurs del curs.

Codi Curs
12473

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
20/12/2021

Data Fi
07/02/2022

Hores teòriques
200 h

Hores pràctiques
120 h

250€

Videoconferències-Dl i Dc 10h a 12.45h

Codi Curs: 12473

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 20/12/2021

Data Fi: 07/02/2022

Hores teòriques: 200 h

Hores pràctiques: 120 h

Preu: 250€

Descripció

El curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de monitors i monitores.

Què aprendràs?

Els continguts s’estructuren a partir de 4 mòduls formatius:
1. M1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
2. M2: Processos grupals i educatius, en el lleure infantil i juvenil
3. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
4. M4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors
Dels quatre mòduls, amb els requisits d’accés indicats pel curs, es convaliden automàticament els mòduls M2 i M3, quedant solament 200 hores d’etapa lectiva.
Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa.

Titulacions

Titulació emesa per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Persones majors de 18 anys , amb  interès o que estiguin  treballant o col·laborant com director/a de lleure en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes, que vulguin obtenir la titulació corresponent, adquirir una formació global bàsica i que puguin acreditar, com a mínim, un dels dos requisits següents abans d’iniciar el curs:1.      Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ2.      Alumnes que simultàniament acreditin:a. Una titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació Primària, en Pedagogia, en Psicologia, en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o bé disposar de la Titulació Màster de Formació del Professorat o l’àntic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) o Màster en Psicopedagogia o un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació infantil o d’Integració Social o bé Títol de Formació professional II de Jardí d’Infància.b. 700 hores d’experiència continuada i ininterrompuda en el sector de l’educació en el lleure.

Director d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

250€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15