Troba el teu curs

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament.


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
5698

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
13/11/2019

Data Fi
18/12/2019

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Matricula't

Codi Curs: 5698

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 13/11/2019

Data Fi: 18/12/2019

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. 

S'admeten a persones autònomes i personal de l'administració pública. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

Descripció

Objectius generals:

- Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentage que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d'aprenentage.

- Comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge.

Objectius específics:

- Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentage d'aquests alumnes.

- Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge

- Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge

Què aprendràs?

Fonaments del trastorn/trastorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament

- Dislèxia

- Discalcúli

- Trastorn específic del llenguatge

- Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat -TDAH

Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades

- L’atenció la diversitat com a marc general

Diagnòstic i avaluació psicoeducativa

- La determinació dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per a poder seguir el procés educatiu

- L’observació del procés de desenvolupament dels alumnes

- La detecció de dificultats

Tractament i intervenció psicoeducativa

- L’escola, el mestre i l’acció educativa

- La intervenció educativa adaptada a cada un dels infants

- Proposta d’exercicis que milloren el rendiment d’aquests alumnes

- Les mesures de suport a l’aprenentatge

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15