Troba el teu curs

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament.


Sovint aquest es dificultats ocasiona seriosos problemes en el desenvolupament de la persona. Entre ells, la disminució del rendiment acadèmic, dificultats respecte l'adaptació social i, com a resultat, seriosos problemes emocionals. Cal poder conèixer les característiques per poder desenvolupar adequadament i eficaçment la tasca de detecció, prevenció i tractament.

Codi Curs
14652

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
16/11/2022

Data Fi
13/01/2023

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

149€

Curs d'especialització: mitjà.

Codi Curs: 14652

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 16/11/2022

Data Fi: 13/01/2023

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 149€

A qui va dirigit?

La formació va adreçada a totes aquelles persones, principalment treballadores en actiu, professionals i interessats en l'àmbit de la salut menta.

Descripció

Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentage que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d'aprenentage i com comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge.Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentage d'aquests alumnes proporcionant coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge.Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge.

Què aprendràs?

Mòdul 1: FONAMENTS DELS TRASTORNS DE L'APRENENTATGE.

- Dislèxia: Dificultats en l'adquisició de la lectoescritura.

- Discalcúlia. Dificultats en el processament numèric.

- Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

- TDA-H. Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat.Mòdul 2: APRENENTATGE I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NNEs) DERIVADES.

- Concepte i aproximació a les teories d'aprenentatge.

- Els estils d'aprenentatge.

- Atenció a la diversitat dins el marc de l'Escola Inclusiva.

- Mesures de suport a la diversitat.

- L'escola Inclusiva. Disseny Universal de l'aprenentatge.Mòdul 3: DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ PSICOEDUCATIVA.

- Processos normalitzats d'adquisició del llenguatge i l'aprenentatge.

- Protocols de detecció precoç de les dificultats.

- El procés d'avaluació.Mòdul 4: TRACTAMENT I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA.

- Reflexió inicial sobre la Intervenció Psicopedagògica. La Pràctica Basada en Eviència.

- Objectius i nivells de la intervenció psicopedagògica.

- Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats de lectoescriptura.

- Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats de competència matemàtica.

- Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats de llenguatge i comunicació.

- Programes psicoeducatius pels alumnes amb dificultats d'atenció, conducta i funcions executives.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament.

149€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15