Troba el teu curs

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament.

Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentage que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d'aprenentage i com comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge. Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentage d'aquests alumnes proporcionant coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge. Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge.