Troba el teu curs

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

Objectiu general Distingir les dificultats d'aprenentatge que té l'alumnat amb algun tipus de trastorn de l'aprenentatge i la importància de la seva detecció i actuació. Objectius específics Explicar la importància de la detecció, la prevenció i la intervenció en els trastorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament. Aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el procés d’aprenentatge de les persones participants amb trastorns d’aprenentatge.