Troba el teu curs

Detecció i intervenció en maltractament infantil.

- Aprendre a detectar les situacions de maltractament i abús sexual a infants i adolescents en entorns educatius. - Garantir la correcta comunicació i recollida d’observacions en àmbits educatius i de lleure per poder notificar possibles situacions de maltractaments, ja siguin greus, moderats o lleus. - Conèixer elements, materials i activitats de prevenció davant situacions de maltractament i abús sexual en l’àmbit educatiu. - Reflexionar sobre la posició dels professional vers l’infant o adolescent en risc.