Troba el teu curs

CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials


Codi Curs
5453

Llengua vehicular

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
25/09/2019

Data Fi
23/01/2020

Hores teòriques
370 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

MATINS

Codi Curs: 5453

Llengua vehicular:

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 25/09/2019

Data Fi: 23/01/2020

Hores teòriques: 370 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives de les persones en actiu

Descripció

C1: Identificar el model organitzatiu tipus i de funcionament d'institucions d'atenció social dirigides a col·lectius d'intervenció.C2: Definir el procés de desenvolupament d'intervencions dirigides a cobrir activitats de la vida diària de les persones, potenciant la millora i/o el manteniment de l'autonomia.C3: Establir la manera de participació en l'organització d'activitats sociosanitàries en una institució social explicant la col·laboració amb l'equip interdisciplinar.C4: Adaptar i aplicar les tècniques d'higiene personal, analitzant les característiques dels usuaris, i identificant les condicions higièniques que ha de complir l'entorn dels mateixos.C5: Adaptar i aplicar les tècniques de manteniment de l'ordre i de les condicions higiènico-sanitàries de l'entorn de l'usuari.C6: Aplicar la tècnica de suport a l'ingesta a l'usuari, seguint les indicacions d'administració prescrites.C7: Seleccionar i preparar els materials i instruments per facilitar l'observació i/o exploració dels usuaris, d'acord al protocol establert i a les indicacions del responsable del pla de cures.C8: Aplicar procediments de neteja i desinfecció de materials i instruments d'ús comú en l'atenció higiènica i en la cura sanitària bàsica i descriure els processos de recollida de mostres.C9: Executar les ordres de prescripció d'administració de medicació per via oral, tòpica i rectal, precissant el material que s'ha d'utilitzar en funció de la tècnica demanada.C10: Efectuar les tècniques de trasllat, mobilització i acompanyament en la deambulació d'un usuari, en funció del seu grau de dependència.C11: Descriure les tècniques bàsiques sanitàries d'urgències i de primers auxilis determinant la més adequada en funció de la situació.C12: Aplicar tècniques i estratègies de suport i desenvolupament d'habilitats de relació social adaptades als col·lectius d'intervenció.C13: Aplicar tècniques i estratègies per a l'acompanyament dels usuaris en el desenvolupament d'activitats.C14: Determinar i seleccionar, en el context d'atenció a persones dependents, estratègies comunicatives per afavorir la relació social d'usuaris amb dificultats especials de comunicació, utilitzant els recursos disponibles i sistemes alternatius que procedeixin.

Què aprendràs?

- Intervenció en l'atenció a les persones dependents i el seu entorn

- Protocols d'actuació en la recepció i acollida de residents

- Participació en la preparació d'activitats en institucions socials

- Organització d'activitats en institucions socials

- Participació en l'organització funcional en una institució sociosanitària

- Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball

- Realització de l'higiene i neteja de la persona dependent i del seu entorn en institucions

- Manteniment de l'ordre i condicions higièniques de l'habitació de l'usuari

- Administració d'aliments i recollida d'eliminacions en institucions

- Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents

- Participació en l'atenció sanitària per persones dependents en l'àmbit sociosanitari

- Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris

- Prestació de primers auxilis en situacions d'urgència en institucions

- Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris

- Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en l'institució sociosanitària

- Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions

- Acompanyament dels usuaris

- Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de l'institució

- Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes de l'institució

- Millora del procés de comunicació amb l'usuari

- Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa

Titulacions

Certificats de professionalitat finançat per l’Obra Social de La Caixa, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb el reconeixement del SOC.

Titulacions

professorat

JOSEP BORRÀS IBAÑEZ

Calendari. Dates i horaris

 • SET - 2019
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
  09:00 14:00
 • 26
  09:00 14:00
 • 27
  09:00 14:00
 • 28
 • 29
 • 30
  09:00 14:00
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • OCT - 2019
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 30
 • 1
  09:00 14:00
 • 2
  09:00 14:00
 • 3
  09:00 14:00
 • 4
  09:00 14:00
 • 5
 • 6
 • 7
  09:00 14:00
 • 8
  09:00 14:00
 • 9
  09:00 14:00
 • 10
  09:00 14:00
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
 • 13
 • 14
  09:00 14:00
 • 15
  09:00 14:00
 • 16
  09:00 14:00
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
  09:00 14:00
 • 19
 • 20
 • 21
  09:00 14:00
 • 22
  09:00 14:00
 • 23
  09:00 14:00
 • 24
  09:00 14:00
 • 25
  09:00 14:00
 • 26
 • 27
 • 28
  09:00 14:00
 • 29
  09:00 14:00
 • 30
  09:00 14:00
 • 31
  09:00 14:00
 • 1
 • 2
 • 3
 • NOV - 2019
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  09:00 14:00
 • 5
  09:00 14:00
 • 6
  09:00 14:00
 • 7
  09:00 14:00
 • 8
  09:00 14:00
 • 9
 • 10
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
  09:00 14:00
 • 13
  09:00 14:00
 • 14
  09:00 14:00
 • 15
  09:00 14:00
 • 16
 • 17
 • 18
  09:00 14:00
 • 19
  09:00 14:00
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
  09:00 14:00
 • 22
  09:00 14:00
 • 23
 • 24
 • 25
  09:00 14:00
 • 26
  09:00 14:00
 • 27
  09:00 14:00
 • 28
  09:00 14:00
 • 29
  09:00 14:00
 • 30
 • 1
 • DEC - 2019
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
  09:00 14:00
 • 3
  09:00 14:00
 • 4
  09:00 14:00
 • 5
  09:00 14:00
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
  09:00 14:00
 • 10
  09:00 14:00
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
  09:00 14:00
 • 13
  09:00 14:00
 • 14
 • 15
 • 16
  09:00 14:00
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
  09:00 14:00
 • 19
  09:00 14:00
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • GEN - 2020
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
  09:00 14:00
 • 8
  09:00 14:00
 • 9
  09:00 14:00
 • 10
  09:00 14:00
 • 11
 • 12
 • 13
  09:00 14:00
 • 14
  09:00 14:00
 • 15
  09:00 14:00
 • 16
  09:00 14:00
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
 • 19
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
  09:00 14:00
 • 22
  09:00 14:00
 • 23
  09:00 14:00
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Requisits

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:
-Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)
-Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
-Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
-Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
-Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

A més, haurà de satisfer una sèrie de requisits de destreses mínimes respecte a l'entorn en línia. Segons s'estableix en l'art. 6.2 de l'Ordre ESS / 1897/2013, de 10 d'octubre pel qual es regulen els certificats de professionalitat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuari de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.
A aquest objecte, abans de l'inici de l'acció formativa, se li facilitarà l'accés a la plataforma virtual i les seves instruccions d'ús, i es comprovarà que és capaç d'utilitzar les eines necessàries per seguir la formació a través de la mateixa.

CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15