Troba el teu curs

CP d' Atenció sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials


Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
15558

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
02/05/2023

Data Fi
15/09/2023

Hores teòriques
370 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

PRESENCIAL ADAPTAT AULA VIRTUAL/TARDA/PRIORITARI TREBALLADORS

Codi Curs: 15558

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 02/05/2023

Data Fi: 15/09/2023

Hores teòriques: 370 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Prioritari per a persones treballadores ocupades.

Descripció

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:

MF1016_2: Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores).

UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 hores).

UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70 hores).

MF1017_2: Intervenció en l'Atenció Higiènica i Alimentària en Institucions (70 hores).

MF1018_2: Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions (70 hores).

MF1019_2: Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130 hores)

UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 hores).

UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en Institucions (50 hores).

UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores).

Mòdul FCO: Formació complementària (40 hores)

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)

Metodologia

En aquesta modalitat podràs fer la formació des de casa amb sessions en directe de 15:30h a 20:30h a través de la plataforma teams. Com a presencialitat hi haurà els exàmens finals de mòdul formatiu i les tutories obligatòries que marca el propi certificat de professionalitat. L’assistència serà obligatòria del 75% per obtenir l’Apte i en cas de falta caldrà justificar-la.

Titulacions

Certificat de Professionalitat subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Requisits

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:
a) Estar en possessió del Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .
d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’opció F cal que realitzin una prova d’accés en el nostre centre

CP d' Atenció sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15