Troba el teu curs

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCION


Amb aquest curs podràs treballar de: - Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. - Cuidador/a de persones dependents en institucions. - Gerocultor/a.

Codi Curs
12270

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
28/09/2021

Data Fi
17/03/2022

Hores teòriques
370 h

Hores pràctiques
80 h

989€

Modalitat teleformació. El ritme d'aprenentage el marca el propi alumne.

Codi Curs: 12270

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 28/09/2021

Data Fi: 17/03/2022

Hores teòriques: 370 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 989€

A qui va dirigit?

Persones ocupades o desocupades interessades en el sector sociosanitari

Descripció

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
MF1016_2: Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores).
UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 hores).
UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70 hores).
MF1017_2: Intervenció en l'Atenció Higiènica i Alimentària en Institucions (70 hores).
MF1018_2: Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions (70 hores).
MF1019_2: Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130 hores)
UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 hores).
UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en Institucions (50 hores).
UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores).
MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:- Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)

- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional 

- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

En cas de no disposar de les titulacions anteriors caldrà realitzar una prova de competències clau.

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCION

989€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15