Troba el teu curs

Coordinació i suport a la direcció de recursos i serveis adreçats a les persones grans


Codi Curs
14243

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer de Santaló 37 08021 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
03/10/2022

Data Fi
16/12/2022

Hores teòriques
150 h

Hores pràctiques
0 h

0€

100% Subvencionat. Horari de 9:00 a 14:00h de dilluns a divendres. Aula virtual. Classes sincròniques. Excepte 1 o 2 classes presencials. Exàmens finals presencials

Codi Curs: 14243

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 03/10/2022

Data Fi: 16/12/2022

Hores teòriques: 150 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

Descripció

Aplicar metodologies de gestió de recursos assistencials per a la gent gran, oferint suport en tasques de coordinació i gestió a la direcció dels diferents serveis i recursos per a persones grans.

Què aprendràs?

Mòdul 1 Envelliment i l’atenció en les persones grans 30 hores
Mòdul 2 Models organitzatius i habilitats directives 50 hores
Mòdul 3 Gestió dels Recursos Humans 40 hores
Mòdul 4 Organització i administració financera 30 hores

Metodologia

Per a aconseguir els resultats d'aprenentatge en cadascun dels diferents mòduls, s'han de desenvolupar activitats d'aprenentatge amb un enfocament integrador, de manera que permetin a la persona participant en l'acció formativa, la consecució tant de les competències professionals, com de
les habilitats de gestió, personals i socials.
Per el que s'aconsella utilitzar diferents tipus d'exercicis i activitats vinculades a casos pràctics i
situacions reals, de manera que es faciliti l'adquisició tant dels coneixements, com de les capacitats
cognitives i pràctiques necessàries.
Per a treballar cadascun dels mòduls es realitzen diferents activitats d'aprenentatge que, integrades
dins de l'avaluació continuada, permeten el desenvolupament de les habilitats i capacitats de cada
estudiant.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
- Títol de Grau o equivalent en ciències socials o de l’educació,
preferentment en Educació Social i Treball Social.
- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent en ciències socials o de
l’educació, preferentment en Educació Social i Treball Social.
- Altres acreditacions/titulacions: títol de Grau o equivalent d’altres
àrees, sempre i quan es demostri experiència en l’àmbit de l’acció
social de més de 3 anys.

Coordinació i suport a la direcció de recursos i serveis adreçats a les persones grans

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15