Troba el teu curs

Contenció emocional: maneig de crisi d'agressivitat.

- Conèixer les característiques de la conducta agressiva i les seves diferents manifestacions. - Capacitar a l'alumne per situar-se davant una contenció emocional. - Aprendre i aplicar tècniques cognitives i conductuals per reduir l'aparició de conductes agressives en nens / es. - Reflexionar sobre la posició del professional davant les conductes agressives i les emocions que entren en joc.