Troba el teu curs

Compliance Avançada


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
10117

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
05/05/2021

Data Fi
21/05/2021

Hores teòriques
8 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 10117

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 05/05/2021

Data Fi: 21/05/2021

Hores teòriques: 8 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu.
S'admeten a persones autònomes i personal de l'administració pública. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

Descripció

L'objectiu d'un programa de formació és assegurar que tots els empleats siguin conscients de complir amb el seu rol professional d'acord a la cultura de compliance de l'organització. La formació en funció dels riscos de compliance està relacionat amb els rols i responsabilitats dels integrants de l'organització, i requereix una avaluació contínua de les mancances de coneixements i competències de l'empleat. El resultat, és una formació pràctica i comprensible per a tots els membres, alineada amb el pla anual de

formació de l'organització.

Què aprendràs?

1. Responsabilitat de la persona jurídica. Situació normativa a Espanya. reformes.

2. Abast: delictes dels que deriva responsabilitat penal. penes. atenuants. eximents.

3. Programa de compliance de l'organització.

4. Activitats de risc (amb major probabilitat i impacte) que poden donar a l'organització i procediments.

per suprimir qualsevol, mitigar-los. casos reals.

5. Existència i funcionament del canal ètic o de denúncies.

6. Sistema disciplinari.

7. Codi ètic de l'organització com política d'alt nivell de la mateixa.

8. Política anticorrupció.

9. Política de conflictes d'interès.

10. Política de relacions amb funcionaris públics.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

CARLOTA PALET VENDRELL

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Compliance Avançada

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15