Troba el teu curs

Com portar els comptes de l'entitat.


En aquest curs comprendrà la creació i adaptació del pla de comptes per satisfer les necessitats de l'entitat analitzant els processos i les pràctiques de control intern per evitar malversació i errors comptables.

Codi Curs
18456

Llengua vehicular

Modalitat
Online directe

- , Online directe

Data Inici
05/06/2024

Data Fi
12/06/2024

Hores teòriques
10 h

Hores pràctiques
0 h

160€

CURS D'ESPECIALITZACIÓ: AVANÇAT.

Codi Curs: 18456

Llengua vehicular:

Modalitat: Online directe

Adreça:

Data Inici: 05/06/2024

Data Fi: 12/06/2024

Hores teòriques: 10 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 160€

Descripció

· Conèixer els principis comptables fonamentals i els conceptes bàsics relacionats amb la comptabilitat en una entitat sense ànim de lucre.

· Comprendre la creació i adaptació del pla de comptes per satisfer les necessitats de l'entitat.

· Analitzar els processos i les pràctiques de control intern per evitar malversació i errors comptables.

· Desenvolupar habilitats per a elaborar i gestionar el pressupost anual d'una organització no lucrativa, tenint en compte la seva missió i objectius socials.

· Fomentar una actitud responsable i ètica en la gestió comptable d'una entitat sense ànim de lucre, garantint la integritat de les dades financeres i la confidencialitat de la informació.

· Establir un pla d'acció per implementar millores i optimitzar la gestió comptable en l'entitat amb un enfocament cap a la sostenibilitat i el compliment de les regulacions vigents.

Què aprendràs?

1. Què vol dir portar els comptes de les entitats:

a. Obligacions legals en el seguiment comptable.

b. Aplicació del Pla General Comptable per a Entitats No Lucratives.

c. Documents comptables essencials.2. Com es realitza el control de tresoreria?3. Control del resultat de l’exercici:

a. Compte de Resultats o Compte de Pèrdues i Guanys.

b. Principals partides.

c. Com realitzar-lo.4. Altres eines comptables:

a. Balanç de Situació.

b. Memòria econòmica.5. Planificació financera:

a. Tipus de pressupostos.

b. Com elaborar un pressupost.

c. Seguiment i control pressupostari.6. Tecnologies i eines comptables per a organitzacions no lucratives.

Metodologia

La formació on-line en directe s'imparteix amb sessions síncrones, és a dir: en temps real, on l'alumne s’ha de connectar a l'aula virtual en un horari determinat.

D’aquesta manera es podrà interactuar amb els companys i companyes durant la formació afavorint l’intercanvi d’experiències i coneixements.

professorat

IRENE BORRÀS GARRIDO

Calendari. Dates i horaris

 • JUN - 2024
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
  15:00 20:00
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  15:00 20:00
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 

Com portar els comptes de l'entitat.

160€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15