Troba el teu curs

Com portar els comptes de l'entitat.

· Conèixer els principis comptables fonamentals i els conceptes bàsics relacionats amb la comptabilitat en una entitat sense ànim de lucre. · Comprendre la creació i adaptació del pla de comptes per satisfer les necessitats de l'entitat. · Analitzar els processos i les pràctiques de control intern per evitar malversació i errors comptables. · Desenvolupar habilitats per a elaborar i gestionar el pressupost anual d'una organització no lucrativa, tenint en compte la seva missió i objectius socials. · Fomentar una actitud responsable i ètica en la gestió comptable d'una entitat sense ànim de lucre, garantint la integritat de les dades financeres i la confidencialitat de la informació. · Establir un pla d'acció per implementar millores i optimitzar la gestió comptable en l'entitat amb un enfocament cap a la sostenibilitat i el compliment de les regulacions vigents.