Troba el teu curs

Com incrementar la participació de les persones associades.

· Comprendre la importància de la participació activa de les persones associades, identificant els beneficis d'aquesta participació tant per a les entitats com per als seus membres i analitzant les diferents formes que existeixen. · Identificar les barreres i els reptes que poden limitar la participació de les persones associades, analitzant les possibles solucions i estratègies per superar-les. · Fomentar una cultura participativa dins de l'entitat, incloent la promoció d'una comunicació oberta, la valoració de les aportacions dels membres associats i la transparència en les decisions, a partir d’un lideratge participatiu i la implicació de totes les persones. · Elaborar un pla d'acció per a la promoció i increment de la participació de les persones associades en una entitat específica del Tercer Sector. · Avaluar l'eficàcia de les estratègies de foment de la participació i realitzar ajustos i millores basades en la retroalimentació dels membres associats.